Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
ตัวละครมี (Nuri,Nuri-R) (Hana,Hana-R) (Cessilia, Cessilia-R) กรุณาเลือกซื้อไอเท็มให้ดี หากซื้อผิดจะไม่สามารถเปลี่ยนได้!
ชื่อ รูปภาพ

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

รายละเอียด จำนวน ราคา จ่ายเป็น ขายถึง สูงสุด บัตรฟรี ซื้อ
Karen (Normal) Small Image Shop Power +2, Control +3, Impact +1, Spin +4, Curve +2 1
500
Point

Karen (RX) Small Image Shop Power +7, Control +1, Impact +3, Spin +8, Curve +6 1
1,000
Point

Cien (S) Small Image Shop Pow+2, Con+3, Spin+10, Curve+1 1
600
Point

AMI (R-Type) Small Image Shop Power +2, Control +3, Spin +10 1
600
Point

Elli&Tori (S) Small Image Shop Control +2, Spin +10 1
500
Point

เข้า Discord ของเซิฟเวอร์