ข้อมูลเซิฟเวอร์

เซิฟเวอร์เวอร์ชั่น Fresh UP
EXP x4
Pang +150%
Club Point x2
Pang (เริ่มต้น) 300,000
Cookie (เริ่มต้น) 100,000
Time Booster 1,000
Auto Calipper 1,000
Club Set Returning Club Set (ขยายเกจปังขาวเล็กน้อย) 7 วัน
Card Cadie SC, Titan SC
ชุดฟรี สามารถเลือกชุดได้ 2 ชุด ในหน้าเว็บ (แนะนำให้เลือก 1 ชุด กับ 1 ปีกเพิ่มเกจขาว)
ยศเริ่มแรก Begin Level

* ผู้เล่นจำเป็นจะต้องเล่นให้ได้ 20 เกมส์ในโหมด (Versus, Match, GrandPrix, SSC) เพื่อที่จะ ซื้อ หรือ ขาย ของในในโหมด Chat ได้

โหมดที่เปิดให้เล่น
  • Practice Mode (เล่นคนเดียว, 1 หลุมทั้งแมช)
  • Versus Mode (VS)
  • Match Mode ( Match, ShortGame )
  • Grand Prix
  • Chat Mode
  • Special Shuffle Course

โหมดที่ยังไม่เปิดให้เล่น

* จะอัพเดตเข้าสู่เซิฟเวอร์ในอนาคต โดยเรียงลำดับตามนี้

  • HIO Mode
  • Chip In Practice Mode
  • Approach Battle
  • Pang Battle

หลักการคิด Exp
โหมด Match, Practice โดยจะได้ค่า Exp ตามจำนวนหลุมที่เล่น
โหมด Versus(VS) โดยคิดจาก ( ((ลำดับ[5,4,3,2] * จำนวนหลุมที่ตีได้) + จำนวนผู้เล่น) *2 )