ข้อมูลเซิฟเวอร์

เซิฟเวอร์เวอร์ชั่น Fresh UP
EXP x4
Pang +150%
Club Point x2
Pang (เริ่มต้น) 300,000
Cookie (เริ่มต้น) 100,000
Time Booster 2,000
Auto Calipper 2,000
ดอกคาร์เนชั่น 1,000
Tears of Fairy 1,000
NewGen ClubSet Box มีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มดังนี้ Golden S.Hammer, Sleipnir Club Set, Spika Voice Club Set, Executioner Club Set, Candy Club Set, Cat Hand Club set, Air Knight III, Umbrella Set, Pico Hammer Set
Club Set Returning Club Set (ขยายเกจปังขาวเล็กน้อย) 7 วัน
Card Cadie SC, Titan SC
ชุดฟรี สามารถเลือกชุดได้ 2 ชุด ในหน้าเว็บ (แนะนำให้เลือก 1 ชุด กับ 1 ปีกเพิ่มเกจขาว)
ยศเริ่มแรก Begin Level

* ผู้เล่นจำเป็นจะต้องเล่นให้ได้ 20 เกมส์ในโหมด (Versus, Match, GrandPrix, SSC) เพื่อที่จะ ซื้อ หรือ ขาย ของในในโหมด Chat ได้

โหมดที่เปิดให้เล่น
  • Practice Mode (เล่นคนเดียว, 1 หลุมทั้งแมช)
  • Versus Mode (VS)
  • Match Mode ( Match, ShortGame )
  • Grand Prix
  • Chat Mode
  • Special Shuffle Course

โหมดที่ยังไม่เปิดให้เล่น

* จะอัพเดตเข้าสู่เซิฟเวอร์ในอนาคต โดยเรียงลำดับตามนี้

  • HIO Mode
  • Chip In Practice Mode
  • Approach Battle
  • Pang Battle

หลักการคิด Exp
โหมด Match, Practice โดยจะได้ค่า Exp ตามจำนวนหลุมที่เล่น
โหมด Versus(VS) โดยคิดจาก ( ((ลำดับ[5,4,3,2] * จำนวนหลุมที่ตีได้) + จำนวนผู้เล่น) *2 )
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์